Informacje

Porozumienie z Okręgowym Inspektoratem Pracy

Zapewnienie skutecznej ochrony stosunku pracy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz eliminowanie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe – takie są główne cele porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Regionem Bydgoskim NSZZ „Solidarność” i Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy.

Podpisanie porozumienia ogłoszono podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli: Zbigniew Studziński, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy,  Marcin Spychała, szef zakładowej „Solidarności” przy Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy, Leszek Walczak – przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, Mariusz Kolasiński – zastępca przewodniczącego ZRB „S” oraz Iwona Huzar – członek prezydium ZRB „S”.

Jak podkreślił Leszek Walczak zawarcie porozumienia to wspólna inicjatywa mająca na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy:

Każda inicjatywa, która powoduje, że poprawiają się warunki pracy pracowników i ich bezpieczeństwo jest niezwykle cenna. Jestem przekonany, że nowe wyzwania, które nas czekają – przede wszystkim mówimy o pracy zdalnej, ale sprawa nie jest jeszcze uregulowana prawnie i budzi wiele kontrowersji – to jest ogromna praca zarówno dla Inspekcji Pracy, jak i dla organizacji związkowych. Dlatego dziękujemy bardzo, że możemy wspólnie realizować niektóre programy i cele zawarte w tym porozumieniu – zaznaczył przewodniczący.

Zbigniew Studziński dodał, że współpraca będzie realizowania nie tylko w zakresie podejmowania interwencji i kontroli, ale również na szkoleniu i edukowaniu:

Prewencja, aby „uzbroić” zarówno środowisko pracodawców, jak i środowisko pracowników i związkowców w stosowną, właściwą dla nich wiedzę, tak aby te działania wyprzedzały ewentualne nieporozumienia na tle prawnym i by uchroniły niejedną osobę w stosunku pracy od niebezpieczeństwa – wyjaśnia Zbigniew Studziński

Współpraca ma polegać m.in.: na podejmowaniu wspólnych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie i eliminowanie zagrożeń występujących w zakładach pracy, podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć promocyjno-prewencyjnych w dziedzinie ochrony pracy, podejmowaniu wspólnych inicjatyw w celu dostosowania metod prewencji w zakładach pracy do zmieniających się warunków społeczno-prawno-gospodarczych oraz udzieleniu porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy.