Informacje

Nadchodzi fala upałów. Sprawdź jakie masz prawa przy pracy w wysokich temperaturach

Prognozy pogody wskazują, że do Polski nadchodzi do fala ponad 30 stopniowych upałów. Praca w tak wysokiej temperaturze może być bardzo niebezpieczna dla zdrowia, dlatego pracodawca ma obowiązek zadbać, by skutki upałów nie były zbyt uciążliwe dla pracowników. 

Przede wszystkim zimne napoje

Najważniejszym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej ilości zimnych napojów zawierających odpowiednią dawkę soli mineralnych. Obowiązek ten pracodawca musi zrealizować gdy w pracy na otwartej przestrzeni temperatura przekracza 25 stopni C,  a przy wykonywaniu pracy w pomieszczeniach gdy temperatura przekracza 28 stopni C. 

Przepisy nie przewidują możliwości wywiązania się przez pracodawcę z obowiązku dostarczenia pracownikom płynów do picia w inny sposób, np. przez wypłacanie pracownikom w zamian ekwiwalentu pieniężnego. Takie rozwiązanie będzie niezgodnie z prawem.

Pracownikom wykonującym pracę w warunkach brudzących (na otwartej przestrzeni) np. na budowie bez dostępu do bieżącej wody, pracodawca ma zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie.

Klimatyzacja, wentylatory, rolety 

Co jeszcze może zrobić pracodawca aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy w wysokiej temperaturze? Coraz więcej biur wyposażona jest w klimatyzację. Przepisy nie określają co prawda szczegółowo rozwiązań dotyczących klimatyzacji, nie ma w nich mowy o tym, że każdy pracownik musi mieć klimatyzowane stanowisko. 

Jeśli jednak klimatyzacja jest, musi być ona bezpieczna i czysta. Pracodawca ma obowiązek dbać o czystość i sprawność urządzenia. Klimatyzacja nie może być siedliskiem bakterii i grzybów groźnych dla zdrowia pracowników. Poza tym urządzenia te nie mogą powodować przeciągów ani wyziębienia pomieszczeń (strumień powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na stanowiska pracy).

Dodatkowo, pracodawca może stosować różnego rodzaju środki ochronne, na przykład wentylatory lub rolety, które minimalizują wpływ promieni słonecznych na środowisko pracy.

Skrócenie czasu pracy i dłuższe przerwy 

Pracodawca może również skrócić czas pracy lub wydłużyć przerwy. Zależy to jednak wyłącznie od jego dobrej woli. Przepisy nie wymuszają na pracodawcy takiego zachowania. W wielu firmach są to stosowane rozwiązania ze względu na negatywny wpływ upałów na wydolność i bezpieczeństwo pracy.

Wyjątkiem są pracownicy młodociani. Zabronione jest ich zatrudnianie w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 stopni C.