Biuro Zarządu Regionu pracuje w systemie hybrydowym w godzinach 10.00-14.00. Poza tymi godzinami można kontaktować się pod nr 505 007 628 oraz z członkami prezydium Zarządu Regionu. 

Informacje

Zmarł Jerzy Siwiak

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. mec. Jerzego Siwiaka.

Rodzinie – w imieniu własnym oraz Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” – składam szczere wyrazy współczucia, słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach.

Pogrzeb wraz z mszą św. odbędzie się 2 czerwca (środa) o godzinie 13.30 na cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

Przewodniczący ZRB „S”
Leszek Walczak