Informacje

Nie żyje Hieronim Stachel

W niedzielę 18 kwietnia odszedł Hieronim Stachel, członek Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, wieloletni przewodniczący KZ NSZZ „S” Cuiavia OSM w Inowrocławiu, członek Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Miał 65 lat.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego przyjaciela Hieronima Stachel- człowieka głęboko oddanego ideałom Solidarności, związkowca nieustępliwie walczącego o sprawiedliwe i godne traktowanie pracowników. W swojej związkowej drodze wiele razy wykazywał się niebywałą odwagą, nie zważając na konsekwencje które musiał ponieść. Nigdy nie odmówił pomocy. Z zaangażowaniem brał udział we wszystkich akcjach związkowych, zawsze mogliśmy na niego liczyć.

Był wieloletnim członkiem Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ “Solidarność”, delegatem na WZD Regionu Bydgoskiego NSZZ „S”, przewodniczącym KZ NSZZS” Cuiavia OSM w Inowrocławiu oraz członkiem Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”.

Za swoją działalność został odznaczony medalem „Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.

Rodzinie oraz najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia, słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach.