Informacje

Czy można płacić obywatelom „za nic”? Debata o dochodzie gwarantowanym

Zapraszamy do wzięcia udziału w debacie online dotyczącej dochodu gwarantowanego , która odbędzie się w poniedziałek 15 lutego o godzinie 17.30. Organizatorem debaty jest Krajowa Sekcja Młodych NSZZ Solidarności.

Debata odbędzie się na Facebooku Krajowej Sekcji Młodych NSZZ Solidarność:
https://www.facebook.com/solidarnosc.mlodzi/

Minimalny Dochód Gwarantowany (MDG). Brzmi niepokojąco poważnie i skomplikowanie?
W rzeczywistości to pomysł na to, by w świecie zdominowanym przez nowe technologie, w którym może zabraknąć dla wszystkich pracy, zapewnić każdemu dorosłemu obywatelowi odpowiednie środki do życia.

Celem jest:

• walka z ubóstwem oraz nierównościami
• utrzymanie wzrostu gospodarczego.

Programy MDG budzą wiele dyskusji, ponieważ dostrzega się liczne plusy i minusy tego rozwiązania. Do plusów zalicza się m.in.:

• poprawę pozycji negocjacyjnej pracowników,
• zwiększenie aktywności społecznej obywateli,
• poprawę więzi społecznych i rodzinnych,
• poprawę sytuacji młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Wśród negatywnych skutków dostrzega się:

• ryzyko wzrostu inflacji, co może zniwelować oczekiwane pozytywne rezultaty,
• możliwość zmniejszenia aktywności zawodowej.

MDG to wyzwanie dla związków zawodowych, których istnienie trudno sobie wyobrazić bez ludzi wykonujących pracę zawodową. Stąd potrzeba dyskusji inicjowanej także przez związki zawodowe.

Zapraszamy do dyskusji, w której spotkają się zwolennicy, jak i oponenci MDG.
W dyskusji wezmą udział:

Dr Mateusz Piotrowski – współzałożyciel inicjatywy Pacjent Europa, doradca programowy Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska, współtwórca programu edukacji pracowniczej „Rynek pracy: instrukcja obsługi”.

Krzysztof Mroczkowski – Publicysta „Nowego Obywatela”, ekonomista i historyk. Ekspert inicjatywy „Pacjent Europa”, biznesowy praktyk z doświadczeniem w konsultingu, przemyśle i bankowości fintech. Pacjent Europa – ogólnoeuropejska inicjatywa na rzecz Tymczasowego Dochodu Podstawowego, Gwarancji Zatrudnienia i partycypacji pracowniczej.

Jan J. Zygmuntowski Ekonomista zainteresowany problematyką rozwojową, ekonomią i polityką nowych technologii oraz gospodarką cyfrową. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie (Management and AI in Digital Society). Współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. Współzałożyciel i w latach 2015-2020 prezes zarządu think-tanku Instrat, gdzie odpowiadał za program badawczy „Gospodarka cyfrowa”. Doświadczenie zdobywał m.in. w Polskim Funduszu Rozwoju. Doradza i wspiera w rozwoju projekty technologiczne z pozytywnym wpływem społecznym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta G20 Global Solutions oraz British Council i Møller Institute. Autor „Kapitalizmu sieci”.

Jakub Bińkowski – od 2014 roku w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, od 2019 roku dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP. Ekspert Warsaw Enterprise Institute. Członek Rady Dialogu Społecznego i Rady Rynku Pracy. Autor publikacji i komentarzy prasowych, stanowisk legislacyjnych oraz raportów tematycznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w debacie – poniedziałek 15.02, godzina 17.30:
https://www.facebook.com/solidarnosc.mlodzi/