Informacje

Katarzyna Łażewska-Hrycko Głównym Inspektorem Pracy. Piotr Duda: to długo oczekiwana zmiana pokoleniowa

Wybór Katarzyny Łażewskiej-Hrycko na funkcję Głównego Inspektora Pracy, to bardzo dobra wiadomość dla NSZZ „Solidarność”, dla którego Państwowa Inspekcja Pracy jest jednym z najważniejszych sojuszników w walce o poprawę bezpieczeństwa pracy i przestrzegania praw pracowniczych.

Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko dała nam się poznać jako niezwykle energiczny i kompetentny dyrektor biura Rady Dialogu Społecznego. A właśnie tej energii bardzo potrzeba dzisiaj w Państwowej Inspekcji Pracy. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie, szczególnie wynikające z uczestnictwa w dialogu pomiędzy pracownikami i pracodawcami, będzie w tej misji bezcenne.

Nowy Główny Inspektor Pracy, to również długo oczekiwana zmiana pokoleniowa. Jest szansą na nowe otwarcie w podejściu do funkcjonowania Inspekcji, która w końcu musi stać się swoistą policją pracy. W tej misji NSZZ „Solidarność” będzie Panią Minister w każdy możliwy sposób wspierać.

W imieniu NSZZ „Solidarność” życzymy Pani Minister Katarzynie Łażewskiej-Hrycko wytrwałości i sukcesów.

Piotr Duda
Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”

źródło: tysol.pl
foto: M. Żegliński/Tygodnik Solidarność