Informacje

Pamięci internowanych w PRL – rocznica zlikwidowania Wojskowych Obozów Internowania

Mija 38 lat od likwidacji Wojskowego Obozu Internowania w Chełmnie nad Wisłą. Podczas stanu wojennego ówczesne władze umieściły w nim setki działaczy „Solidarności”. Aby upamiętnić tamte wydarzenia – członkowie „Stowarzyszenia Chełminiacy 1982”, przedstawiciele Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, Rady Miasta Bydgoszczy oraz innych stowarzyszeń zrzeszających osoby represjonowane w PRL złożyli kwiaty przed obeliskiem pamięci internowanych w Bydgoszczy.

Wojskowy Obóz Internowania w Chełmnie to jedno z wielu miejsc gdzie władze komunistyczne – pod pozorem ćwiczeń wojskowych- pozbawiły wolności członków Solidarności. W sumie takich miejsc było 13. Uwięziono ponad 1.700 osób. Obóz w Chełmnie był jednym z cięższych, internowano tam przeszło 300 osób z naszego regionu ale także z województwa pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego.

Przy okazji upamiętnienia rocznicy, Tadeusz Antkowiak – przewodniczący „Chełminiaków 1982” – ponownie zaapelował o zmianę nazwy skweru w którym znajduje się obelisk. Obecnie skwer nosi nazwę Pomorskiego Okręgu Wojskowego, instytucji która została uznana za powiązaną z totalitarnymi praktykami czasów PRL. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zmienił 23 grudnia 2020 roku nazwę skweru POW na osiedlu Leśnym na skwer płk. Łukasza Cieplińskiego na podstawie ustawy zakazującej propagowanie komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Instytut Pamięci Narodowej w wydanej opinii stwierdził, że nazwa bydgoskiego skweru POW jest niezgodna z ustawą dekomunizacyjną i spełnia wszelkie przesłanki podlegające koniecznej zmianie nazwy.

Zarządzenie zastępcze wojewody weszło w życie 6 stycznia 2021 r. Na wniosek Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy 1982” skwerowi została nadana nazwa: skwer płk. Łukasza Cieplińskiego. 

27 stycznia podczas sesji Rada Miasta Bydgoszczy radni podjęli uchwałę o wniesieniu skargi na zarządzenie zastępcze wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.