Biuro Zarządu Regionu pracuje w systemie hybrydowym w godzinach 10.00-14.00. Poza tymi godzinami można kontaktować się pod nr 505 007 628 oraz z członkami prezydium Zarządu Regionu. 

Informacje

Odeszli do Domu Ojca. Cześć ich pamięci.

W ostatnich tygodniach co raz częściej docierają do nas smutne informacje o śmierci zasłużonych działaczy. Odchodzą również osoby bliskie członkom Związku. Polecamy pamięci i modlitwie.


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Józefa Szreibera, długoletniego członka NSZZ „Solidarność”, który przez trzy kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Organizacji w ENEA Bydgoszcz. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.


Koledze Markowi Mazurkowi,

członkowi Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ “Solidarność”

z powodu śmierci SIOSTRY

szczere wyrazy współczucia, słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach

składa w imieniu “Solidarności” Regionu Bydgoskiego
Przewodniczący Leszek Walczak