Informacje

Dezaprobata i oburzenie – reakcja pracowników KAS na zablokowanie środków na planowane wydatki w IV kwartale 2020 r.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy w sprawie zablokowania planowanych wydatków wraz z pochodnymi na: wynagrodzenia osobowe, uposażenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatkowe uposażenia roczne.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność przy Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z dezaprobatą i oburzeniem przyjęła decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. o zablokowaniu planowanych wydatków budżetu państwa na 2020 r., która skutkuje blokadą wypłaty środków na nagrody dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej za IV kwartał 2020 r.

Nie można nie zauważyć, że podjęta przez rządzących decyzja godzi w dobry interes Państwa Polskiego, gdyż nieuchronnie przyczyni się do zmniejszenia planowanych wpływów do budżetu. W sytuacji, w której inne urzędy zamykały drzwi w obawie przed rozprzestrzenieniem się koronawirusa, pracownicy i funkcjonariusze KAS  z dużym zaangażowaniem, każdego dnia  dzielnie stawiali czoła wyzwaniu, służąc państwu i obywatelom w trudnym czasie pandemii.

Pragniemy przypomnieć o braku  realizacji zapisów  Porozumienia zawartego 29 stycznia 2020 r. pomiędzy Kierownictwem  KAS, a Komitetem Protestacyjnym w sprawie podwyżek wynagrodzeń i uposażeń pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, która podważyła zaufanie do Ministerstwa Finansów.

Kolejna decyzja pozbawiająca przed Świętami Bożego Narodzenia wypracowanych przez pracowników środków na nagrody, powoduje utratę wiarygodności Rządu oraz traktowana jest jako przejaw dyskryminacji wybranych grup zawodowych.

Pragniemy poinformować, iż sytuacja jest napięta i grozi protestami środowiska dlatego domagamy się  weryfikacji stanowiska Rządu oraz wypłaty wypracowanych przez pracowników KAS nagród, jeszcze w okresie przedświątecznym.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność przy Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy informuje, że brak oczekiwanych działań przez Rząd może spowodować eskalację nastrojów i protesty  pracowników w województwie.

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy IAS w Bydgoszczy
Iwona Huzar