Informacje

Kondolencje

Koledze Hieronimowi Stachel,
członkowi Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ “Solidarność”

z powodu śmierci MAMY

wyrazy współczucia, słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach

składa w imieniu “Solidarności” Regionu Bydgoskiego
Przewodniczący Leszek Walczak