Biuro Zarządu Regionu pracuje w systemie hybrydowym w godzinach 10.00-14.00. Poza tymi godzinami można kontaktować się pod nr 505 007 628 oraz z członkami prezydium Zarządu Regionu. 

Informacje

Kondolencje

Koledze Hieronimowi Stachel,
członkowi Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”

z powodu śmierci MAMY

wyrazy współczucia, słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach

składa w imieniu „Solidarności” Regionu Bydgoskiego
Przewodniczący Leszek Walczak