Informacje

Sytuacja w regionie w trakcie pandemii – 27 października nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

27 października na wniosek Przewodniczącego Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszka Walczaka odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone funkcjonowaniu placówek służby zdrowia, oświaty i podmiotów gospodarczych w dobie wzrostu zakażeń koronawirusem SARS-COV-2 w województwie Kujawsko-Pomorskim.

„Solidarność” Regionu Bydgoskiego od dłuższego czasu zwraca uwagę na chaos jaki panuje w służbie zdrowia zagrażający bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców województwa. Brak rzetelnej informacji dotyczącej prowadzonych przez świadczeniodawców list oczekujących, liczby osób oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń, powoduje, że dostępność pacjentów do publicznej służby zdrowia została w sposób radykalny ograniczona.