Informacje

Plenarne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 6 października 2020r.

We wtorek 6 października odbyło się plenarne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego. Głównymi tematami posiedzenia były: sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju województwa za rok 2019 oraz sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania Rady. 

Z uwagi na brak kworum po stronie pracodawców nie można było przyjąć ważnych uchwał umożliwiających skuteczne działania WRDS. „Solidarność’ po raz kolejny zwróciła uwagę na chaos jaki panuje w służbie zdrowia. Brak rzetelnej informacji dotyczącej prowadzonych przez świadczeniodawców list oczekujących, liczby osób oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń, powoduje, że dostępność pacjentów do publicznej służby zdrowia została w sposób radykalny ograniczona. 

W związku z powyższym Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak złożył wniosek o zwołanie w trybie pilnym nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium WRDS, które byłoby poświęcone bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego. Ze względu na rekordowy wzrost nowych zakażeń SARS-COV-2, oczekujemy pełnej informacji dotyczącej funkcjonowania placówek służby zdrowia, oświaty oraz podmiotów gospodarczych wobec zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia o wprowadzeniu nowych obostrzeń.