Informacje

Zatwierdzenie sprawozdania organizacji zakładowej – instrukcja

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 9 miesięcy od dnia bilansowego – czyli jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 – to termin zatwierdzenia upływa z dniem 30 września 2020 roku (art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości).

Poniżej link do pełnej informacji w sprawie obowiązujących w tym roku terminów oraz do instrukcji co do sposobu wysłania sprawozdania do Krajowej Administracji Skarbowej.(instrukcja zawiera terminy wynikające z ustawy – przedłużenie tych terminów jest zawarte w rozporządzeniu i dotyczy wyjątkowo wydłużenia terminów sprawozdania za 2019 r w związku zCOVID-19).