Informacje

Prezydium KK ostro o decyzji posłów: Odmawiacie podwyżek budżetówce, a sami podnosicie sobie pensje!

Z oburzeniem przyjmujemy decyzję Sejmu RP o nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu najważniejszych osób w państwie, przyznającej wysokie podwyżki m.in. prezydentowi, premierowi, członkom rządu, posłom, senatorom, wojewodom, a także samorządowcom – czytamy w stanowisku Prezydium KK NSZZ „Solidarność”.

Prezydium zwraca uwagę, że ustawa podnosi również o 50 proc. subwencje na partie polityczne. Dzieje się to w sytuacji, gdy rząd odmawia podwyżek dla pracowników państwowej sfery budżetowej, z których co piąty zagrożony jest zwolnieniami.

– NSZZ „Solidarność” nie kwestionuje prawa do godnego wynagrodzenia dla osób pełniących z demokratycznego mandatu najważniejsze funkcje publiczne. Jednak w dobie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, gdy w ramach kolejnych „Tarcz antykryzysowych” ogranicza się wynagrodzenia, prawa pracownicze, a wielu pracowników zwyczajnie traci pracę, niedopuszczalnym jest przyznawanie sobie tak wysokich podwyżek. Szczególnie 50 proc. wzrostu subwencji partyjnych

– czytamy w stanowisku

– Jeśli partie polityczne potrzebują większych pieniędzy, niech podniosą składki swoim członkom, a nie sięgają do naszych kieszeni

– podsumowuje Prezydium KK

„Solidarność” żąda od Sejmu i Senatu wycofania się z tych decyzji, oczekując realizacji przez rząd postulatów podwyżek dla pracowników szeroko rozumianej sfery finansów publicznych oraz wzrostu wskaźników waloryzacji rent i emerytur, odmrożenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz debaty nad systemowymi rozwiązaniami w tych obszarach.

 Decyzje o podwyżkach dla najważniejszych osób w państwie i wysokości subwencji partyjnych należy odłożyć na czas późniejszy

– podsumowuje

Za Prezydium KK
Ewa Zydorek