Informacje

Dobra sytuacja związkowców w Regionie – obradował Zarząd Regionu

Sytuacja pracowników w regionie była głównym tematem pierwszego po wybuchu pandemii koronawirusa posiedzenia Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ “Solidarność” połączonego ze spotkaniem z przewodniczącymi organizacji zakładowych. Informacje zebrane od przewodniczących są dość dobre i optymistyczne. Tam gdzie działa “Solidarność” skutki kryzysu są odczuwalne w znacznie mniejszym stopniu niż w firmach w których pracownicy nie są zrzeszeni w związki zawodowe. 

Z relacji przedstawionych przez przewodniczących wynika, że prawie nigdzie nie doszło do redukcji zatrudnienia czy obniżenia wynagrodzenia. W martwym punkcie utknęły jedynie negocjacje w sprawie ewentualnych podwyżek płac w najbliższej przyszłości. Mimo tego sytuacja związkowców w regionie jest stabilna i ten trudny czas gospodarczego zamknięcia państwa udało się przejść bez większych strat.

Przewodniczący ZRB “S” Leszek Walczak zrelacjonował działania podjęte przez prezydium ZRB od początku pandemii. Biuro ZRB czasowo działało w trybie zdalnym, a później otwarte było dwa dni w tygodniu. Aktualnie praca biura odbywa się w normalnym trybie. W kilku firmach organizacje zakładowe przy pomocy prezydium ZRB, uzgodniły i podpisały porozumienia w zakresie uregulowanym przez kolejne wersje tarczy antykryzysowej. 

W najgorszej sytuacji znaleźli się pracownicy sektora budżetowego. Przepisy zawarte w tarczy antykryzysowej pozwalają na dokonywanie redukcji zatrudnienia i obniżenia wynagrodzenia pracownikom administracji rządowej. Problemy wystąpiły również wśród pracowników oświaty. Brak precyzyjnych przepisów sprawił, że w niektórych placówkach nie wypłacono dodatkowych świadczeń, które w normalnych warunkach pracownicy otrzymywali. 

Pandemia i konieczność przejścia do nauczania szkolnego w trybie online obnażyła brak przygotowania cyfrowego szkół do takiej sytuacji. Nauczyciele nie zostali przeszkoleni z zakresu obsługi platform edukacyjnych, a wielu uczniów nie mogło brać udziału w lekcjach z powodu braku odpowiedniego łącza internetowego lub komputera. 

Wiele kontrowersji wzbudzały kolejne projekty tarcz antykryzysowych. Niestety wiele zapisów na poziomie projektów było skrajnie antypracowniczych. Szczególnie projekt tarczy 3. Zawarte w nim przepisy drastycznie ograniczały skuteczną działalność związków zawodowych. Projekt spotkał się ze stanowczą reakcją “Solidarności” i dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie oraz minister Jadwidze Emilewicz rząd wycofał się ze swoich propozycji. Warto podkreślić wkład pana Prezydenta, który kolejny raz udowodnił, że w kwestiach pracowniczych “Solidarność” może na niego liczyć. Mniej godna naśladowania jest postawa posłów Zjednoczonej Prawicy którzy są członkami NSZZ “Solidarność”. W trudnym dla pracowników momencie ważniejsza była dla nich partyjna dyscyplina niż próba zablokowania niekorzystnych rozwiązań. 

Pandemia wpłynęła również na plany obchodów 40-lecia powstania “Solidarność”. Główne uroczystości, które miały się odbyć w Warszawie zostały odwołane. Odwołany jest też koncert w hali “Łuczniczka”, mający być głównym punktem regionalnych obchodów. Nie oznacza to jednak, że obchodów nie będzie w ogóle. Planowana jest uroczystość na mniejszą skalę. Szczegóły będą znane niebawem. 

Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz budżet na rok 2020.