Informacje

Od dzisiaj można wnioskować o dodatek solidarnościowy. Komu przysługuje i jak go uzyskać.

Osoby, które straciły pracę w trakcie pandemii mogą już starać się o dodatek w wysokości 1400zł. To najnowszy pakiet pomocowy dla osób, które zmagają się się z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda, a od dzisiaj ZUS rozpoczął zbieranie wniosków. Dodatek solidarnościowy był od wybuchu pandemii postulowany przez NSZZ „Solidarność”.

Dla kogo?

Dodatek solidarnościowy przeznaczony jest dla osób z którymi po 15 marca 2020 roku pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub których umowa na czas określony wygasła po 15 marca 2020 roku.

Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku. 

Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca, maksymalnie przez 3 miesiące. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

Dodatek nie zostanie wypłacony osobom pracującym na umowach zleceniach lub na własny rachunek, które mogą skorzystać ze świadczenia postojowego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Wnioski przyjmowane będą do 31 sierpnia 2020 roku.

Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza jednak zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji. 

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-otrzymac-dodatek-solidarnosciowy