Informacje

Nie ma zgody na antypracownicze zapisy- „Solidarność” żąda zmian w Tarczy Antykryzysowej

NSZZ „Solidarność” zwróciło się z apelem do Posłów i Posłanek Zjednoczonej Prawicy w sprawie uchylenia wprowadzonych w Tarczy 2 przepisów dotyczących ograniczenia zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników administracji rządowej, a tym bardziej projektowanych do nich zmian w projekcie Tarczy 4.

Przypomnijmy, że Tarcza 2 zawiera zapisy pozwalające na dokonywanie redukcji zatrudnienia i obniżenia wynagrodzenia pracownikom administracji rządowej. Już wtedy „Solidarność” negatywnie opiniowała zapisy uderzające w pracowników sektora budżetowego. Nie możemy się zgodzić, aby próbę zahamowania pogarszającej się sytuacji budżetu państwa, miały ponieść osoby zatrudnione w sektorze finansów publicznych.

Co zmienia Tarcza 4?

Przedstawiony przez rząd projekt Tarczy 4 nie tylko zawiera krytykowane przez „Solidarność” zapisy mogące wpływać niekorzystnie na sytuację osób zatrudnionych w administracji rządowej, ale rozszerza potencjalne stosowanie narzędzi skutkujących pogorszeniem sytuacji pracowników de facto w całym sektorze budżetowym.

Propozycja ta jest przez NSZZ „Solidarność” całkowicie nie do zaakceptowania. Wprowadzone dotychczas przepisy są krytykowane , a ich rozszerzenie spotka się z ogromnym niezadowoleniem około miliona pracowników sektora finansów publicznych.

Apel do posłów Zjednoczonej Prawicy

Prezydium Komisji Krajowej wystosowało list do posłów Zjednoczonej Prawicy o interwencję w tej sprawie i wniesienie zmian do Tarczy 4 likwidujących niekorzystne rozwiązania dla pracowników. Liczymy, że posłowie i posłanki z naszego Regionu – szczególni Ci, którzy są członkami NSZZ „Solidarność”, często podkreślają swoje przywiązanie do Związku, jego wartości oraz troskę o dobro pracowników – nie pozwolą na pogorszenie sytuacji tak dużej i ważnej dla funkcjonowania Państwa grupy pracowników.

Pełna treść Stanowiska Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: