Informacje

Niższe zatrudnienie i zarobki – koronawirus nie pozostaje bez wpływu na rynek pracy

Główny Urząd statystyczny opublikował dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (bez uwzględnienia mikrofirm). Dane są niepokojące – pandemia wywiera mocny wpływa na rynek pracy. Zatrudnienie w porównaniu z marcem 2020r. spadło o 2,4%, a ogółem pracę w Polsce straciło 153 tys. osób.

Zmniejszyło się również przeciętne wynagrodzenie. Średnia płaca w kwietniu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób spadła o 204 zł czyli 3,7%. Jak widać kryzys związany z zamrożeniem wielu obszarów gospodarki mocno wpływa na sytuację przedsiębiorstw i pracowników.

Kryzys a związki zawodowe

Jak już informowaliśmy, znacznie lepsza jest sytuacja pracowników w firmach w których działa NSZZ „Solidarność”. Tam praktycznie nie zwalniają pracowników, a wprowadzane ograniczenia w czasie pracy, przestoje ekonomiczne i obniżki wynagrodzeń wprowadzane są w ramach porozumień. Często korzystniejszych niż dopuszczają to zapisy tarczy antykryzysowej.

Dużo gorsza jest sytuacja w firmach gdzie nie ma związków zawodowych, szczególnie tych z kapitałem zagranicznym. W wielu regionach okazało się, że pracodawcy bez jakiejkolwiek kontroli zwalniają, choć w wielu przypadkach nie jest to zwalnianie, bo okazuje się, że to umowy cywilnoprawne lub osoby pracujące za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

To pokazuje jak ważny jest sprawnie działający związek zawodowy. W czasie największego kryzysu gospodarczego od wielu lat, pracownicy zrzeszeni w „Solidarności” mogą liczyć na wsparcie i pomoc w utrzymaniu miejsc pracy.