Informacje

Nie zgadzamy się na oszczędności kosztem nauczycieli i pracowników oświaty!

Szukanie oszczędności kosztem nauczycieli i pracowników oświaty

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystosowała pismo do dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz w związku z otrzymanymi informacjami o niewypłacaniu nauczycielom należnych wynagrodzeń za stałe nadgodziny.

Nie ma zgody na szukanie oszczędności kosztem pracowników wykorzystując zmiany organizacji pracy wynikające z działań podjętych w celu przeciwdziałania i zwalczania SARS-CoV-2.

W przypadku potwierdzenia informacji przekazanych przez nauczycieli, Związek podejmiie interwencję, oczekując przestrzegania obowiązującego prawa przez dyrektorów i wypłaty należnych wynagrodzeń!

Pismo w sprawie ograniczenia wysokości płacy pracownikom oświaty: