Informacje

Bezpieczny powrót do pracy. Zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy.

Zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy. Jak będzie wyglądało bezpieczeństwo pracy w czasie pandemii? Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczyk opublikował zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie bezpiecznego powrotu do pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że niektóre środki bezpieczeństwa podjęte w zakładach pracy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zostaną utrzymane. Ponadto możliwe jest, że w niektórych sytuacjach wystąpienie w przyszłości większej liczby zakażeń będzie wymagało ponownego wprowadzenia szerszych ograniczeń. 

Minimalizacja zagrożenia

Główny Inspektor Pracy zwraca uwagę, że należy pamiętać, że udział pracowników i ich przedstawicieli w procesie weryfikacji oceny ryzyka jest bardzo ważny – szczególnie w aktualnej sytuacji, gdy epidemia budzi uzasadniony lęk, stres a także frustrację.

Kolejnym krokiem powinno być stworzenie planu działań obejmujące właściwe środki kontroli i bezpieczeństwa, pozwalające normalnie pracować i jednocześnie zapobiegać możliwości rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2.

PIP wymienia środki, które mogą zminimalizować zagrożenie:

  • sprawna wentylacja pomieszczeń
  • środki ochrony zbiorowej – np: oddzielenie stanowisk pracy przegrodami, stosowanie obudowy pleksiglasowej
  • zmianowość na stanowiskach pracy
  • zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy
  • stosowanie środków ochrony osobistej
  • zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń

Organizacja pracy w nowych warunkach

W początkowej fazie przywracania funkcjonowania firmy dobrze jest wykonywać tylko kluczowe prace. Część prac można odłożyć na czas, kiedy ryzyko zachorowania będzie niższe. Jeśli to możliwe, należy świadczyć usługi zdalnie.

Należy redukować, na tyle, na ile to możliwe, kontakt fizyczny między pracownikami (np. podczas spotkań lub przerw) i odizolować pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania sami oraz tych, którzy nie potrzebują specjalistycznego sprzętu ani maszyn stacjonarnych.

Przerwy na posiłki powinny być zorganizowane w taki sposób, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w stołówce, pokoju socjalnym, kuchni, łazience i szatni.

Ponadto PIP zaleca ułatwić pracownikom korzystanie z transportu indywidualnego, zamiast zbiorowego, np. poprzez udostępnienie miejsc parkingowych lub miejsca, w którym można bezpiecznie przechowywać np. rowery.

Cały komunikat Głównego Inspektora Pracy:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109995,bezpieczny-powrot-do-pracy-zalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy.html