Informacje

„Tarcza antykryzysowa 2.0 i 3.0” – posiedzenie Prezydium ZRB NSZZ„S”

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” omówiło sytuację w zakładach pracy po wprowadzeniu ustawy tzw. „Tarcza antykryzysowa 3.0”. Z informacji jakie otrzymujemy od organizacji zakładowych wynika, że pracodawcy w sposób odpowiedzialny korzystają z zapisów ustaw Tarczy antykryzysowej 1.0 i Tarczy 3.0 konsultując podejmowane decyzje z partnerami społecznymi. Mamy nadzieję, że prowadzony dialog społeczny pomiędzy pracodawcami i „Solidarnością” pozwoli na wypracowanie działań zapewniających stabilność gospodarczą i pracowniczą w przedsiębiorstwach.

Prezydium negatywnie oceniło wypowiedź Prezesa Rady Ministrów, który informował o zawieszeniu  w administracji publicznej wypłaty „nagród, premii, i podwyżek”. Przyjęcie przez sejm bez konsultacji i z naruszeniem prawa Ustawy z dnia 9 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 „Tarczy 2.0” sprawia, że takie działania są możliwe.

 Wymieniona ustawa daje możliwość między innymi redukcji zatrudnienia w sposób dowolny, wprowadza możliwość arbitralnego zwalniania mianowanych członków Korpusu Służby Cywilnej, umożliwia obniżenie wynagrodzeń czy wyłączenie mechanizmów konsultacyjnych z organizacjami związkowymi.

Prezydium Zarządu  Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” opracowało wspólnie z Przewodniczącymi Organizacji Związkowych Pracowników Administracji Rządowej sposób działania w przypadku podejmowania przez pracodawców działań wymienionych w ustawie w sposób nieuzasadniony.

Prezydium udzieliło również poparcia „akcji ostrzegawczej” organizowanej przez pracowników Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy w związku z  zablokowaniem wypłaty nagród oraz wstrzymaniem podwyżek wynikających zarówno ze wzrostu kwot bazowych określonego w ustawie budżetowej, jak i z modernizacji KAS.  Nie ma zgody i nie będzie na dzielenie pracowników i dokonywanie podwyżek wynagrodzeń wybranym grupom zawodowym.

Oczekujemy rozpoczęcia dialogu o planach Rządu związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej  oraz rozwiązań zapisanych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 „Tarczy 2.0”. 

Marek Napierała i Leszek Walczak