Informacje

Biuro Zarządu Regionu wznawia działalność

Po miesięcznej przerwie obradowało Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Omówiono działania podejmowane przez członków Prezydium w okresie pracy zdalnej, które w głównej mierze dotyczyły spraw: wypłat wynagrodzeń pracownikom sfery budżetowej za czas pracy zdalnej, porozumień w ramach postoju ekonomicznego w przedsiębiorstwach oraz interwencji dotyczących wypowiedzeń umów o pracę.

Prezydium z dezaprobatą przyjęło uchwalenie przez Sejm ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – tzw. „Tarczy antykryzysowej 2” bez konsultacji społecznych. Jest to niczym nieusprawiedliwione świadome złamanie przez Rząd prawa, w tym Konstytucji RP oraz prawa międzynarodowego. W stanowisku Związek przedstawiono długą  listę zarzutów do rozwiązań zawartych w tzw. „tarczy 2”. Stanowisko Prezydium KK dostępne jest na naszej stronie.

„Solidarność” stwierdza że działania podejmowane w ramach walki ze skutkami epidemii dotyczą spraw społeczno-gospodarczych i praw milionów pracowników dlatego nie powinny być jednostronnie ustalane przez rząd, który nie ma monopolu na wiedzę i nie jest nieomylny!

W zaistniałej sytuacji Prezydium podjęło decyzję o wznowieniu działalności biura w formie dyżurów dwa razy w tygodniu. Przewodniczący i członkowie Prezydium będą pełnić dyżury we wtorki i czwartki w godzinach od 10 do 14. Prosimy jednocześnie aby każdą wizytę w biurze umawiać przez sekretariat (tel. 505 007 628) lub bezpośrednio ustalać spotkanie z przewodniczącym albo członkami Prezydium. Monitorujemy sytuację w zakładach pracy i będziemy skutecznie bronić każdego członka Związku.