Informacje

Solidarność w Mondi pomaga szpitalowi w Świeciu

MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy Mondi Świecie podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 10000 zł na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Świeciu. Do dnia dzisiejszego zakupiono i przekazano 1000 masek ochronnych, 20 szt. okularów ochronnych, 40 litrów mydła antybakteryjnego, 10 opakowań środków dezynfekujących. Część tych zakupów przekazano bezpośrednio na SOR a część zostanie rozdysponowana na oddziały przez dyrekcję Szpitala w Świeciu. Komisja włączyła się także w akcję zbierania środków na zakup specjalistycznego sprzętu. To wspaniała „solidarna” postawa.