Informacje

„Solidarność” na kryzys – najważniejsze informacje

Poniżej umieszczamy linki do artykułów opracowanych przez ekspertów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, omawiających szczegółowo rozwiązania zawarte w tzw. Tarczy antykryzysowej. 

1. Badania okresowe w ramach „Tarczy antykryzysowej”:

https://tysol.pl/a45760–Solidarnosc-na-kryzys-cz-1-Badania-okresowe-w-ramach-Tarczy-antykryzysowej-

2. Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy w „Tarczy antykryzysowej”:

https://tysol.pl/a45761–Solidarnosc-na-kryzys-2-Przestoj-ekonomiczny-i-obnizony-wymiar-czasu-pracy-w-tarczy-antykryzysowej-

3. Porozumienia w ramach „Tarczy antykryzysowej”:

https://tysol.pl/a45762–Solidarnosc-na-kryzys-cz-3-Porozumienia-w-ramach-Tarczy-antykryzysowej-

4. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych:

https://tysol.pl/a45845–Solidarnosc-na-kryzys-cz-4-Zmiany-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych

5. Pracownicy młodociani w „Tarczy antykryzysowej”:

https://tysol.pl/a45847–Solidarnosc-na-kryzys-cz-5-Pracownicy-mlodociani-w-tarczy-antykryzysowej-

6. Kwarantanna i świadczenia opiekuńcze w „Tarczy antykryzysowej”:

https://tysol.pl/a45849–Solidarnosc-na-kryzys-cz-6-Kwarantanna-i-swiadczenia-opiekuncze-w-tarczy-antykryzysowej-

7. Pracownicy zatrudnieni w infrastrukturze krytycznej:

https://tysol.pl/a45955–Solidarnosc-na-kryzys-odc-7-Pracownicy-zatrudnieni-w-infrastrukturze-krytycznej

8. Rozwiązania tarczy antykryzysowej dotyczące osób z niepełnosprawnościami:

https://tysol.pl/a45957–Solidarnosc-na-kryzys-odc-8-Rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dotyczace-osob-z-niepelnosprawnosciami

9. Usługi społeczne w ramach „Tarczy antykryzysowej”:

https://tysol.pl/a45958–Solidarnosc-na-kryzys-odc-9-Uslugi-spoleczne-w-ramach-%E2%80%9Etarczy-antykryzysowej%E2%80%9D

10. Emerytury, wsparcie budownictwa mieszkaniowego, PPK w „Tarczy antykryzysowej”:

https://tysol.pl/a45961–Solidarnosc-na-kryzys-odc-10-Emerytury-wsparcie-budownictwa-mieszkaniowego-PPK-w-tarczy-