Członkowie NSZZ „Solidarność” mogą korzystać z rabatów na stacjach Orlen.

Rabaty dotyczą paliwa oraz artykułów poza paliwowych.

Poniżej przedstawiamy jak można skorzystać z rabatu:

  1. Każda z osób chcąca otrzymać kartę rabatową musi posiadać elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność”. W tym celu należy zwrócić się do macierzystej organizacji związkowej i wypełnić wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji
  2. Osoby, które posiadają WAŻNĄ elektroniczną legitymację i chcą otrzymać kartę rabatową ORLEN, muszą udać się na jedną z dedykowanych stacji paliw ORLEN, by odebrać kartę rabatową.

Szczegółowy wykaz stacji dedykowanych w naszym województwie, gdzie można wyrobić kartę rabatową:

Lista stacji paliw Orlen – województwo kujawsko-pomorskie

Wykaz wszystkich stacji dedykowanych w całym kraju:

Lista stacji paliw Orlen

WAŻNE!

Po uzyskaniu karty, z rabatów można korzystać na wszystkich stacjach Orlen w całej Polsce (nie tylko na tych z listy – te służą do wyrobienia karty).