Tankuj taniej z kartą Lotos Biznes. Dla członków NSZZ „Solidarność” firma MOL przygotowała specjalną ofertę. Warunkiem z jej skorzystania jest posiadanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej.

Wniosek o wydanie karty Lotos Biznes

Jeśli posiadasz Elektroniczną Legitymację Członkowską i chcesz uzyskać kartę Lotos Biznes, wypełnij wniosek o wydanie karty i przekaż przewodniczącemu swojej organizacji. Wniosek trafi do Zarządu Regionu i zostanie przekazany firmie MOL, która drukuje karty. Gotowe karty będą do odbioru w Zarządzie Regionu.

WNIOSEK O WYDANIE KARTY RABATOWEJ MOL

Jak poprawnie wypełnić wniosek

1. Wpisz swój numer legitymacji w miejscu oznaczonym jako numer ewidencyjny uczestnika.

2. Wpisz swoje imię i nazwisko.

3. Podpisz wniosek w dwóch wyznaczonych miejscach.

4. Pole organizator należy pozostawić puste.

Wysokość zniżek