Od początku wybuchu wojny na Ukrainie NSZZ „Solidarność” aktywnie pomaga i wspiera potrzebujące osoby, które na skutek ataku Rosji musiały opuścić swoje domy, mieszkania i uciekać z kraju. W ośrodkach Solidarności w Spale i Jarnołtówku bezpieczne schronienie otrzymało setki uchodźców, głównie uciekających z Ukrainy matek z dziećmi. Wciąż jednak Ukraińcom potrzebna jest pomoc, szczególnie w miejscach najbardziej dotkniętych rosyjską agresją.

O wsparcie zwrócili się do nas nasi przyjaciele z Ukrainy pomagający swoim potrzebującym rodakom oraz zwierzętom, które również cierpią z powodu wojny. Iryna Brokh wspólnie z rodziną i przyjaciółmi jeżdżą do rejonów najmocniej zniszczonych wojną. Pomagają m.in.: w Irpieniu, Borodziance, Buczy czy Czernichowie. Mieszkańcy tych miast wciąż potrzebują ogromnego wsparcia. Brakuje im praktycznie wszystkiego – od żywności, ubrań, lekarstw po artykuły higieniczne, karmę i produkty dla zwierząt. W filmie poniżej Iryna opowiada o swoich działaniach.

Zbiórka jest wyrazem solidarności z naszymi sąsiadami i konkretną pomocą poszkodowanym na miejscu. Lokalni wolontariusze najlepiej wiedzą jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują w tych trudnych chwilach. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji i członków NSZZ „Solidarność” o włączenie się w zbiórkę i wpłaty na rzecz pomocy humanitarnej prowadzonej przez Irynę.

Wpłat można dokonywać na konto Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”:

87 1020 1462 0000 7502 0019 1569

z dopiskiem „pomoc dla Ukrainy”

Zebrane środki przekażemy Irynie na jej dalsze działania i pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom zniszczonych miast i wsi na Ukrainie oraz zwierzętom. Iryna skrupulatnie prowadzi zapis wszystkich zakupów z zebranych datków, więc możecie być pewni, że podarowane przez Was pieniądze zostaną spożytkowane na prawdziwą pomoc Ukraińcom. Szczegóły w linku (w języku ukraińskim):

https://tiny.pl/9znw7

Każda wpłata, każda złotówka ma znaczenie.

Koordynatorem zbiórki jest Jakub Gaszak. W sprawie zbiórki można się kontaktować telefonicznie 695 874 000 lub mailowo: j.gaszak@solidarnoscbydgoszcz.pl